Honda Việt Nam tăng trưởng doanh số trong tháng 03/2024


4/13/2024 6:50:00 PM

Xecongnghe.vn -

Theo như kết quả được tổng hợp bởi Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm/Nhà Phân phối ô tô Honda giao cho khách hàng và theo ước tính của Honda Việt Nam, doanh số trong tháng 03/2024 về mảng xe máy tăng 14% và mảng xe ô tô tăng đến 124,1% so với tháng trước.

Ảnh: Minh họa

Cụ thể kết quả về doanh số trong 02 mảng Xe máy và Ô tô của Honda Việt Nam trong tháng 03/2024 như sau:

1. Mảng xe máy: Doanh số trong tháng 03/2024 đạt 134.196 xe, tăng 11,4% so với tháng trước và giảm 14,2% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh số cả năm tài chính 2024 là 2.051.194 xe, giảm 12,2% so với năm tài chính 2023. Như vậy, thị phần xe máy của HVN trong năm tài chính 2024 đạt 82.5% (tính trong Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam – VAMM), tăng 1.6% so với năm tài chính 2023. Cụ thể:

2. Mảng Ô tô: Doanh số trong tháng 03/2024 đạt 2.832 xe, tăng 124,1% so với tháng trước và tăng 90,2% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh số cả năm tài chính 2024 là 25.553 xe, giảm 1,0% so với năm tài chính 2023, cụ thể:

Nguồn: Honda Việt Nam

 


Các bài đã đăng